Project Finance Glossary

Change in Law
Uygulanacak Hukukta Değişiklik