Project Finance Glossary

Communiqué on Principles of Venture Capital Investment Funds
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği