Project Finance Glossary

Communiqué on Principles Regarding Financial Reporting of Investment Funds
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ