Project Finance Glossary

Contractor’s Personnel
Yüklenici’nin Çalıştırdığı Personel