Project Finance Glossary

DBOM (Design-Build-Operate-Maintain)
Tasarla- Yap- İşlet- Bakım ve Onarımı