Project Finance Glossary

Dispute Resolution Procedure
Uyuşmazlıkların Çözümü Prosedürü