Project Finance Glossary

Equity Internal Rate of Return
Öz Sermaye İç Verimlilik Oranı