Project Finance Glossary

Finansman Sağlayanların Doğrudan Anlaşması
Funders’ Direct Agreement