Project Finance Glossary

Finansman Sağlayanların Temsilcisi
Funders’ Representative