Project Finance Glossary

Funders’ Direct Agreement
Finansman Sağlayanların Doğrudan Anlaşması