Project Finance Glossary

Funders’ Representative
Finansman Sağlayanların Temsilcisi