Project Finance Glossary

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Communiqué on Principles of Venture Capital Investment Funds