Project Finance Glossary

İlk Geri Ödeme Nakit Akışı Açığı Tutarı
First Repayment Cash Flow Deficiency Amount