Project Finance Glossary

Investment Term Performance Bond
Yatırım Dönemi Kesin Teminatı