Project Finance Glossary

Kredi Verenlerin Ödeme Uzlaştırması Ödeme Tarihi
Lenders’ Payment Reconciliation Payment Date