Project Finance Glossary

Kullanıcı Tarafından Finanse Edilen KÖİ’ler
User-Funded PPPs