Project Finance Glossary

Lifecycle
Kullanım Süresi Değişimi (KSD)