Project Finance Glossary

Özel Amaçlı Şirket’in Kaçınılmaz Masrafları / ÖAŞ’ın Kaçınılmaz Masrafları
Unavoidable Costs of the SPV