Project Finance Glossary

Permitted EPC Contractor Partnership Changes
Yüklenicinin Ortaklık Yapısındaki İzin Verilen Değişiklikler