Project Finance Glossary

Privately-Initiated Projects
Özel Kişiler Tarafından Başlatılan Projeler