Project Finance Glossary

Tasarla- Yap- İşlet- Bakım ve Onarımı
DBOM (Design-Build-Operate-Maintain)