Project Finance Glossary

Unassumed Amounts Related Secured Obligations
Üstlenilmeyen Tutarlara İlişkin Teminat Altına Alınmış Yükümlülükler