Project Finance Glossary

User-Funded PPPs
Kullanıcı Tarafından Finanse Edilen KÖİ’ler