Project Finance Glossary

Yatırım Dönemi Kesin Teminatı
Investment Term Performance Bond