Project Finance Glossary

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Communiqué on Principles Regarding Financial Reporting of Investment Funds