Project Finance Glossary

Yüklenici’nin Çalıştırdığı Personel
Contractor’s Personnel